Adviescommissie

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek (DIHOO) adviseert onafhankelijk het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijs- en onderzoeksveld. De adviezen gaan over het bevorderen van diversiteit en inclusie.