Adviescommissie

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek (DIHOO) adviseert onafhankelijk het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijs- en onderzoeksveld. De adviezen gaan over het bevorderen van diversiteit en inclusie.

Over de adviescommissie

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft op 1 september 2020 het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd.

Het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek richt zich op een diverse en veilige leer- en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bevorderen. Om dit te realiseren is de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek ingesteld. 

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden: 

 • Prof. dr. Vinod Subramaniam (voorzitter)
 • Prof. dr. Marieke van den Brink
 • Ercan Büyükçifçi, MSc
 • Drs. Isis Germano
 • Milly Kock, MSc
 • Prof. dr. Susan Legêne 
 • Prof. dr. Judi Mesman
 • Naznin Musa
 • Eline Pollaert, MA
 • Assamaual Saidi Rabah
 • Dr. Susanne Täuber 
 • Dr. Claartje Vinkenburg

Visie

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft haar visie op diversiteit en inclusiviteit gegeven. Hieronder kunt u de integrale tekst lezen.

Het uitgangspunt van de commissie is de maatschappelijke verantwoordelijkheid om diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek te bevorderen, waarmee ook inherent kwaliteit gewaarborgd wordt.

Diversiteit verwijst naar alle zichtbare en onzichtbare kenmerken, ervaringen en/of achtergronden waarop wij van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Inclusie is het bewerkstelligen van een omgeving waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort, gezien wordt, en mee doet.

Diverse talenten, vermogens en achtergronden zijn onmisbaar voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, maar worden niet altijd (h)erkend of uitgesloten door vaak onbewuste vooroordelen en onzichtbare institutionele processen als gevolg van reproductie van historische keuzes.

In een inclusieve werk- en leeromgeving wordt diversiteit op het niveau van studenten, staf, curriculum, en onderzoek gewaardeerd, gezocht en benut. Werken aan diversiteit en inclusie vraagt een gezamenlijke en duurzame aanpak op maatschappelijk, politiek, en institutioneel niveau.