Adviescommissie

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek (DIHOO) adviseert onafhankelijk het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijs- en onderzoeksveld. De adviezen gaan over het bevorderen van diversiteit en inclusie.

Visie

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft haar visie op diversiteit en inclusiviteit gegeven. Hieronder kunt u de integrale tekst lezen.

Het uitgangspunt van de commissie is de maatschappelijke verantwoordelijkheid om diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek te bevorderen, waarmee ook inherent kwaliteit gewaarborgd wordt.

Diversiteit verwijst naar alle zichtbare en onzichtbare kenmerken, ervaringen en/of achtergronden waarop wij van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Inclusie is het bewerkstelligen van een omgeving waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort, gezien wordt, en mee doet.

Diverse talenten, vermogens en achtergronden zijn onmisbaar voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, maar worden niet altijd (h)erkend of uitgesloten door vaak onbewuste vooroordelen en onzichtbare institutionele processen als gevolg van reproductie van historische keuzes.

In een inclusieve werk- en leeromgeving wordt diversiteit op het niveau van studenten, staf, curriculum, en onderzoek gewaardeerd, gezocht en benut. Werken aan diversiteit en inclusie vraagt een gezamenlijke en duurzame aanpak op maatschappelijk, politiek, en institutioneel niveau.

Over de adviescommissie

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft op 1 september 2020 het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd.

Het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek richt zich op een diverse en veilige leer- en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bevorderen. Om dit te realiseren is de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek ingesteld.

For me, diversity equity and inclusion are a way of life. Vinod Subramaniam

Je bent niet alleen een druppel in de oceaan, je bent ook de oceaan in een druppel. Ercan Büyükçifçi (naar Rumi)

Herstel is niet gezellig. Uitsluiting is traumatiserend. Om ruimte te maken voor diversiteit is naast inzicht in processen van uitsluiting, meer sociaal-emotionele kennis nodig om de schade van uitsluiting en ongelijkheid te zien en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Voor een duurzame verandering is moed nodig en het verdragen van ongemak. Als we dat aankunnen bieden herstelprocessen voor alle deelnemers meer waardigheid, en gelukkig ook kracht en plezier. En ook gezelligheid. Isis Germano

Het werk in de adviescommissie is inspirerend en stelt je in staat om te luisteren naar verschillende perspectieven, advies te ontwikkelen dat inclusiviteit bevordert. Het is een kans om een verschil te maken en bij te dragen aan een rechtvaardiger en inclusiever onderwijs. Milly Kock

Als bestuurder aan de Vrije Universiteit heb ik geleerd dat wie inclusieve diversiteit en onderlinge gelijkheid in onderwijs en onderzoek wil bevorderen, zowel structurele als alledaagse ervaringen met ongelijkheid en uitsluiting moet durven benoemen. Susan Legêne

Diversiteit en inclusie vraagt om meer dan woorden. Het vereist systeemverandering. Naznin Musa

We komen pas vooruit als we niemand achterlaten. Eline Pollaert

Academische vrijheid, kwaliteit en innovatie worden alleen geborgd door inclusief en rechtvaardig hoger onderwijs dat intersectionele ongelijkheid erkent en machtsmisbruik tegengaat. Susanne Täuber 

Nederland is een van de weinige landen met een nationaal actieplan dat met een intersectionele bril is opgesteld. Ik vind het een eer en een uitdaging om de partners samen met de commissie over de uitvoering van het plan te adviseren. Claartje Vinkenburg

Ik maak werk van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Mala Paltoe