Over de adviescommissie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven heeft op 1 september 2020 het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd.

Het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek richt zich op een diverse en veilige leer- en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bevorderen. Om dit te realiseren is de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek ingesteld. 

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden: 

 • Prof. dr. Vinod Subramaniam (voorzitter)
 • Mr. Domenica Ghidei Biidu
 • Prof. dr. Marieke van den Brink
 • Prof. dr. Semiha Denktaş
 • Dr. Fadie Hanna
 • Prof. dr. Judi Mesman
 • Meredith Overman MSc
 • Prof. dr. Alexander Serebrenik
 • Dr. Susanne Täuber 
 • Khaled Tamimy
 • Prof. dr. Susan Legêne 

Nieuwe leden gezocht

De adviescommissie zoekt nieuwe leden. Bekijk de oproep.