Visie

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft haar visie op diversiteit en inclusiviteit gegeven. Hieronder kunt u de integrale tekst lezen.

Het uitgangspunt van de commissie is de maatschappelijke verantwoordelijkheid om diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek te bevorderen, waarmee ook inherent kwaliteit gewaarborgd wordt.

Diversiteit verwijst naar alle zichtbare en onzichtbare kenmerken, ervaringen en/of achtergronden waarop wij van elkaar verschillen en met elkaar overeenkomen. Inclusie is het bewerkstelligen van een omgeving waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort, gezien wordt, en mee doet.

Diverse talenten, vermogens en achtergronden zijn onmisbaar voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, maar worden niet altijd (h)erkend of uitgesloten door vaak onbewuste vooroordelen en onzichtbare institutionele processen als gevolg van reproductie van historische keuzes.

In een inclusieve werk- en leeromgeving wordt diversiteit op het niveau van studenten, staf, curriculum, en onderzoek gewaardeerd, gezocht en benut. Werken aan diversiteit en inclusie vraagt een gezamenlijke en duurzame aanpak op maatschappelijk, politiek, en institutioneel niveau.