Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan

De Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan is opgesteld voor onderzoeksinstellingen, hoger-onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen die een gendergelijkheidsplan moeten opstellen. De handreiking geeft hiervoor aanknopingspunten, voorbeelden en best practices. Bij deze handreiking worden de eisen en aanbevelingen van de Europese Commissie gevolgd.