Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan

De Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan is opgesteld voor organisaties in het onderzoek, hogeronderwijs en de overheid. De handreiking geeft aanknopingspunten, voorbeelden en best practices voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan. Bij deze handreiking worden de eisen en aanbevelingen van de Europese Commissie gevolgd.