Adviezen en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport Sociale Veiligheid in de Nederlandse wetenschap

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft op verzoek van de minister van OCW een advies uitgebracht, ‘Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap – Van papier naar praktijk'. Het advies is opgezet als een gids om sociale veiligheid in de wetenschap te vergroten. De adviescommissie geeft adviezen en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport.