Toegankelijkheid

Wij willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (of voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Toegankelijkheidsverklaring

Hier vindt u de toegankelijkheidsverklaring voor de websites van de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek:

Cardan Technobility heeft het toegankelijkheidsonderzoek naar de websites www.dihoo.nl en www.dihoo.eu uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze websites voldoen aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Technische toegankelijkheid

In oktober 2022 is een Toegankelijkheidsonderzoek techniek Platform Rijksoverheid Online (PRO) verricht.
Dit rapport geeft aan in welke mate sites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) in oktober 2022 in technisch opzicht voldeden aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA. Samenvatting: 47 van de 50 succesciteria zijn behaald. De 3 succescriteria die niet voldoen gaan over formulieren. Deze website gebruikt geen formulieren.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Laat het ons dan zeker weten via onze contactpagina.