Toegankelijkheid

Wij willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (of voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Toegankelijkheidsverklaring

Hier vindt u de toegankelijkheidsverklaring voor de websites van de Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek:

Cardan Technobility heeft het toegankelijkheidsonderzoek naar de websites www.dihoo.nl en www.dihoo.eu uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze websites voldoen aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

Platform Rijksoverheid Online

Deze websites gebruiken het gemeenschappelijke Platform Rijksoverheid Online. Het platform voldoet aan de functioneel-technische eisen voor toegankelijkheid. Daarnaast zijn er eisen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Laat het ons dan zeker weten via onze contactpagina.