Vervlochten draden: een integrale en inclusieve aanpak van beleid

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek adviseert om beleidsagenda’s en initiatieven gericht op het realiseren van een inclusieve hoger onderwijs- en onderzoekssector met elkaar te verbinden. En om diversiteit en inclusie te introduceren als integraal onderdeel van alle beleidsterreinen. Het advies Vervlochten draden: een integrale en inclusieve aanpak van beleid geeft hier aanknopingspunten voor.