Gendergelijkheidsplan opstellen

Een gendergelijkheidsplan is een openbaar document met maatregelen voor het beleid. Deze maatregelen moeten zorgen voor het bevorderen van gendergelijkheid binnen de instelling.

In het plan wordt beschreven:

  • Waar de organisatie nu staat met een goed onderzochte beoordeling (analyse).
  • Welke doelen de organisatie heeft (planning).
  • Welke maatregelen daarbij horen. Hoe de maatregelen worden ingevoerd (implementatie).

Strategie van de Europese Commissie

Het verplichte gendergelijkheidsplan is onderdeel van de 5-jarenstrategie van de Europese Commissie. De strategie richt zich helemaal op het bevorderen van gendergelijkheid. Meer achtergrondinformatie vindt u op de pagina Gender Equality in the European Research Area.

Handreiking gendergelijkheidsplan

Wilt u een gendergelijkheidsplan opstellen? Dan kunt u gebruikmaken van de Handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan.

De handreiking geeft aanknopingspunten, voorbeelden en best practices voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan. Hierbij worden de eisen en aanbevelingen van de Europese Commissie gevolgd.

De Europese Commissie heeft een aantal  eisen aan het proces beschreven. Daaraan moet een gendergelijkheidsplan voldoen. Deze minimale eisen vindt u vanaf pagina 4 in de handreiking. Ook vindt u daar door de Europese Commissie geadviseerde punten die aandacht vragen.

De handreiking bevat daarnaast aanbevelingen van de adviescommissie. De adviescommissie geeft daarmee handvatten aan instellingen om een gendergelijkheidsplan op te stellen dat aansluit bij de context, ambitie en ontwikkeling van de organisatie.

Intersectionele aanpak

De adviescommissie vindt een intersectionele aanpak voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan noodzakelijk. Want gender is altijd gekoppeld aan andere sociale categorieën, zoals:

  • Etniciteit.
  • Functiebeperking.
  • Leeftijd.
  • Seksuele oriëntatie.
  • Sociale klasse.

Intersectionaliteit gaat er vanuit dat de genoemde sociale categorieën nauw met elkaar zijn verweven. Ook binnen de categorie ‘gender’ zijn er verschillen. Daarom moet er aandacht zijn voor grote verschillen binnen de groep vrouwelijke academici. De handreiking voor het opstellen van een gendergelijkheidsplan heeft 4 aandachtspunten, namelijk organisatie, aantallen, instituties en kennis.
 

Organisatie

Startpunt is dat zowel het gendergelijkheidsplan als de organisatie goed op orde zijn. 

Aantallen

Maatregelen die de genderdiversiteit vergroten (in aantallen). 

Instituties

Maatregelen die de organisatie (structuur en cultuur) genderinclusief maken.

Kennis

Maatregelen die gender meenemen bij het ontwikkelen van kennis en het onderwijscurriculum.

Integrale benadering van diversiteit en inclusie 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meerdere maatregelen nodig zijn om tot gendergelijkheid binnen organisaties te komen. Het hangt sterk af van de omgeving (organisatie) welke resultaten de maatregelen hebben. Niet alle maatregelen lijken productief. Er bestaat geen simpele oplossing voor het verbeteren van diversiteit en inclusie.