Overzicht van gendergelijkheidsplannen

Vanaf 2022 moet elke onderzoeksinstelling, hogeronderwijsinstelling of overheidsinstelling beschikken over een gendergelijkheidsplan om in aanmerking te komen voor financiering vanuit Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. De voorwaarde is onderdeel van de plannen die de Europese Commissie heeft opgesteld om gendergelijkheid actief te bevorderen.

Gendergelijkheidsplannen van instellingen

Hieronder staat een overzicht van gendergelijkheidsplannen die online beschikbaar zijn.

Hogeronderwijsinstellingen

Universitair Medische Centra

Onderzoeksinstellingen