Nationaal actieplan

Op 1 september 2020 is het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd. Dit actieplan richt zich op een diverse en veilige leer- en werkomgeving. Daarin willen én kunnen mensen vanuit verschillende achtergronden en met verschillende perspectieven bijdragen. Diversiteit in de inhoud van onderzoek en onderwijs verbetert de kwaliteit.

5 doelen voor 2025

Het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie heeft 5 doelen voor 2025:

  • Diversiteit en inclusie beter verankeren, in bijvoorbeeld de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en accreditaties.
  • Betere en bredere monitoring van diversiteit in het onderwijs en onderzoek, inclusief sociale veiligheid en inclusie.
  • Een awardsysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken.
  • Diversiteitsplannen van instellingen bundelen en ondersteunen, zodat er meer samenwerking komt.
  • Een nationaal kenniscentrum voor diversiteit en inclusie oprichten. Dit kenniscentrum zal kennis en expertise ontwikkelen, bundelen en delen.

De Adviescommissie Divers en Inclusief Hoger Onderwijs en Onderzoek verkent de hierboven 5 genoemde doelen verder. Op basis daarvan adviseert de adviescommissie zowel de overheid als organisaties in het onderwijs en onderzoek. Zodat verdere stappen gezet kunnen worden.

Het Nederlandse onderwijs- en onderzoeksveld zet samen met de overheid een volgende stap bij diversiteit en inclusie Dit moet de sector toekomstbestendig maken. Zo kan Nederland blijven meedoen aan de grote uitdagingen in de samenleving en de wetenschap over de hele wereld.

Acties in korte tijd

Er zijn 3 activiteiten die al zijn of worden ondernomen:

Nieuwe streefcijfers vrouwelijke hoogleraren

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft aan de universiteiten gevraagd gewenste cijfers voor vrouwelijke hoogleraren op te stellen voor de periode 2020-2025. Halen alle universiteiten de doelen? Dan heeft in 2025 geen enkele universiteit meer een percentage vrouwelijke hoogleraren onder de 25%. Ook is dan met 31,2% voor het eerst gemiddeld 1 op de 3 hoogleraren vrouw. In 2019 was dat gemiddeld 24,2%. Meer informatie vindt u in de LNVH Monitor.

Advies over ongewenst gedrag in wetenschap

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) adviseert over de cultuur en het voorkomen van ongewenst gedrag in de wetenschap. Dit advies wordt naar verwachting begin juli 2022 uitgebracht door de Commissie Voedingsbodem en Preventie Ongewenst Gedrag onder voorzitterschap van Naomi Ellemers. 

Impulsprogramma Nederlandse onderzoekers migratie-achtergrond en vluchtelingen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelde in 2021 € 12,5 miljoen beschikbaar voor een impulsprogramma gericht op Nederlandse onderzoekers met migratie-achtergrond en gevluchte wetenschappers.

Samenwerking met andere organisaties

Het nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie is opgesteld in samenwerking met:

Daarnaast keuren Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en PostdocNL het nationaal actieplan goed.